• Skype Online Yahoo Online
 • Công ty luật Việt An

  Chuyên trang tư vấn Giấy phép lao động – Visa cho người nước ngoài – Thẻ tạm trú

  Tư vấn miễn phí: 09 33 11 33 660979 05 77 68 - Email: info@luatvietan.com

  Giấy phép lao động

  Theo quy định của pháp luật Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động và không thuộc các trường hợp không phải xin cấp giấy phép lao động sẽ bị trục xuất. Do đó, để đảm bảo điều kiện pháp lý và cư trú của người ngoài khi làm việc tại Việt Nam người sử dụng lao động và người nước ngoài phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động. Luật Việt An hướng dẫn chi tiết về thủ tục, hồ sơ và các điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài như sau:

  Điều kiện trước khi tuyển dụng lao động nước ngoài

  Theo qui định của của Nghị định 102/2013/NĐ –CP thì trước khi tuyển dụng người lao động nước ngoài làm việc và tiến hành thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, đơn vị sử dụng lao động là người nước ngoài phải thực hiện thủ tục đăng ký nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, cụ thể:

  Điều kiện cấp giấy phép lao động

  1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
  2. Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.
  3. Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
  4. Đối với người lao động nước ngoài hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam hoặc làm việc trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam về khám bệnh, chữa bệnh, giáo dục, đào tạo và dạy nghề.
  5. Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.
  6. Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

  Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động

  1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận hoạt động;
  2. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người lao động cư trú cấp. Trường hợp người nước ngoài đã cư trú ở Việt Nam thì còn phải có thêm phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài cư trú cấp; Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp bằng Tiếng nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang Tiếng Việt, công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  3. Giấy chứng nhận sức khoẻ được cấp ở nước ngoài. Trường hợp người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam thì Giấy chứng nhận sức khoẻ cấp theo qui định của Bộ Y Tế Việt Nam (Mẫu khám sức khỏe dành cho người nước ngoài xin cấp Giấy phép lao động); Giấy khám sức khỏe được cấp ở nước ngoài do cơ quan nước ngoài cấp bằng Tiếng nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang Tiếng Việt, công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  4. Bản sao dịch công chứng chứng chỉ về trình độ chuyên môn, tay nghề của người nước ngoài bao gồm: bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và giấy chứng nhận về trình độ chuyên môn (giấy xác nhận kinh nghiệm trên 05 năm trong lĩnh vực quản lý vào vị trí làm việc tại Việt Nam) của người lao động nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền cấp theo qui định của nước đó. Giấy tờ xác nhận tình trạng chuyên môn, bằng đại học, xác nhận kinh nghiệm do cơ quan nước ngoài cấp bằng Tiếng nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang Tiếng Việt, công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  5. Ba ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, ảnh chụp không quá 01 năm;
  6. 01 Bản công chứng Hộ chiếu.
  7. Công văn chấp thuận tuyển dụng lao động nước ngoài của Ủy ban nhân dân thành phố.

  Trình tự cấp giấy phép lao động

  1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo mẫu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. Trường hợp không cấp giấy phép lao động thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
  2. Sau khi người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động, người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc cho người sử dụng lao động. Nội dung hợp đồng lao động không được trái với nội dung ghi trong giấy phép lao động đã được cấp.
  3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết và bản sao giấy phép lao động đã được cấp tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

  Dịch vụ xin cấp giấy phép lao động của Luật Việt An

  1. Tư vấn các thủ tục, điều kiện xin cấp giấy phép lao động tại Việt Nam;
  2. Tư vấn thủ tục, hồ sơ xin cấp lý lịch tư pháp cho người nước ngoài tại Việt Nam (Người lao đông chỉ xin được cấp lý lịch tư pháp tại Việt Nam khi có xác nhận tạm trú tại Việt Nam);
  3. Tư vấn hồ sơ, thủ tục khám sức khỏe tại Việt Nam để xin giấy phép lao động;
  4. Dịch, công chứng dịch, hợp pháp lãnh sự các tài liệu phục vụ cho việc cấp giấy phép lao động;
  5. Hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép lao động tại Việt Nam cho khách hàng;
  6. Thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  7. Tư vấn điều kiện thủ tục pháp lý ký hợp đồng lao động sau khi được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam;
  8. Tư vấn thủ tục pháp lý về quản lý, báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam.
  Dịch vụ Giấy phép lao động - Công ty luật Việt An
  Tư vấn luật Việt An
 • Văn phòng tại Hà Nội
 • Tầng 3, Building 125 Hoàng Ngân, Cầu Giấy
 • Mobile: 09 33 11 33 66
 • Email: info@luatvietan.com
 • Yahoo Online
 • Yahoo Online
 • Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh
 • Tầng 3: 66C Phó Đức Chính, Quận 1
 • Mobile: 0979 05 77 68
 • Email: saigon@luatvietan.com
 • Yahoo Online
 • Yahoo Online